Quay về Trang chủ

Tác giả: Kiều Chinh

post image thumbnail

MiniCRM – Giải pháp quản lý khách hàng hiệu quả cho mọi doanh nghiệp

Kiều Chinh
14 min read
post image thumbnail

Top 7 nhóm sản phẩm SaaS được SMEs sử dụng phổ biến nhất

Kiều Chinh
24 min read
post image thumbnail

Tạo và quản lý đơn hàng nhanh chóng với module “Order” trên EX-Tech và My Retail

Kiều Chinh
7 min read
post image thumbnail

“Ticket” trên hệ thống EX-Tech và My Retail được nâng cấp với những tính năng đắc lực

Kiều Chinh
5 min read
post image thumbnail

Module MiniCRM trên hệ thống EX-Tech và My Retail cập nhật loạt tính năng mới hữu ích

Kiều Chinh
7 min read
post image thumbnail

Ứng dụng dữ liệu khách hàng và triển khai chiến dịch tiếp thị tự động hiệu quả với EX-Tech

Kiều Chinh
11 min read
post image thumbnail

Hướng dẫn A – Z cách khai thác và ứng dụng dữ liệu khách hàng hiệu quả

Kiều Chinh
16 min read
post image thumbnail

Tính năng “Ticket” trên hệ thống EX-Tech cập nhật những trợ năng mạnh mẽ

Kiều Chinh
7 min read
post image thumbnail

Tối ưu trải nghiệm khách hàng hiệu quả từ việc phân tích, đo lường các chỉ số website

Kiều Chinh
11 min read
post image thumbnail

5 chiến lược nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng một cách khéo léo qua email

Kiều Chinh
7 min read
post image thumbnail

Ứng dụng data analytics trong ngành bán lẻ để tối ưu hoạt động kinh doanh

Kiều Chinh
7 min read
post image thumbnail

5 báo cáo và insights thật sự quan trọng đối với cửa hàng trực tuyến

Kiều Chinh
14 min read