thumb feature
feature

Marketing Automation là gì? Triển khai tự động hóa tiếp thị hiệu quả với EX-Tech

Tự động hóa tiếp thị hay Marketing Automation là thuật ngữ được nhắc đến nhiều khi các doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp để chăm sóc và nuôi dưỡng....