Quay về Trang chủ

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh

post image thumbnail

Tăng X2 doanh số bán lẻ bằng việc tận dụng và khai thác Customer Data

Ngọc Anh
10 min read
post image thumbnail

Tìm hiểu ebook CRM tích hợp tự động vận hành Marketing, Sales và Service

Ngọc Anh
5 min read
post image thumbnail

Cách thu hút 100,000,000 khách hàng tiềm năng cho mỗi chiến lược tiếp thị B2B

Ngọc Anh
9 min read
post image thumbnail

4 khác biệt giữa CDP và DMP

Ngọc Anh
5 min read
post image thumbnail

Công nghệ có thể cải thiện hoạt động kinh doanh bán lẻ như thế nào?

Ngọc Anh
7 min read
post image thumbnail

Dễ dàng segment dữ liệu khách hàng theo nhóm với điều kiện linh hoạt trên EX-Tech

Ngọc Anh
11 min read
post image thumbnail

3 thách thức đối với Bán lẻ đa kênh và cách giải quyết triệt để

Ngọc Anh
11 min read
post image thumbnail

3,000,000 visitors và bài học đáng giá về tiếp thị nội dung

Ngọc Anh
8 min read
post image thumbnail

Tích hợp buyer profile và quản lý last active xuyên suốt theo channel: Email, Call, ZNS với EX-Tech

Ngọc Anh
10 min read
post image thumbnail

Bài học từ việc hoang phí 40 triệu cho Google Ads mà doanh nghiệp nên biết 

Ngọc Anh
8 min read
post image thumbnail

Cách cải thiện trải nghiệm khách hàng trong ngành bán lẻ

Ngọc Anh
9 min read
post image thumbnail

Muốn triển khai chiến lược Cross-Channel thành công, sở hữu ngay cuốn Ebook này

Ngọc Anh
8 min read