Quay về Trang chủ

Tag: My Retail

post image thumbnail

Ứng dụng báo cáo RFM và Cohort Retention Revenue tối ưu tỷ lệ giữ chân và giá trị vòng đời khách hàng

Phạm Duy Linh
12 min read
post image thumbnail

Xác định các nhóm khách hàng quan trọng bằng cách phân khúc RFM (RFM Segmentation)

Phạm Duy Linh
7 min read
post image thumbnail

Cải thiện tỷ lệ giữ chân khách hàng hiệu quả với báo cáo Cohort Retention Revenue của My Retail

Hà Jacy
10 min read
post image thumbnail

Nâng cao giá trị vòng đời khách hàng hiệu quả với báo cáo RFM của My Retail

Phạm Duy Linh
16 min read
post image thumbnail

My Retail tích hợp Omicall – Nâng cao 200% hiệu suất hoạt động của Call Center

Phạm Duy Linh
8 min read
post image thumbnail

My Retail tích hợp StringeeX – chìa khóa nâng cao trải nghiệm khách hàng hiệu quả

Hà Jacy
10 min read
post image thumbnail

My Retail tích hợp Pancake, Subiz, Manychat – tự động đồng bộ dữ liệu khách hàng về một nền tảng

Hà Jacy
12 min read
post image thumbnail

My Retail tích hợp Zalo – chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp và nâng cao mức độ hài lòng

Hà Jacy
14 min read
post image thumbnail

My Retail tích hợp VMG và eSMS: Nâng cao hiệu quả chiến dịch SMS

Phạm Duy Linh
8 min read
post image thumbnail

My Retail tích hợp WooCommerce: Vận hành liền mạch từ bán hàng cho đến chăm sóc sau bán

Phạm Duy Linh
12 min read
post image thumbnail

My Retail tích hợp KiotViet – Khai thác dữ liệu khách hàng hiệu quả để gia tăng doanh thu

Hà Jacy
12 min read
post image thumbnail

My Retail tích hợp Haravan: Quản lý dữ liệu tập trung & xây dựng trải nghiệm khách hàng liền mạch

Phạm Duy Linh
12 min read