Blog,  Kinh doanh trực tuyến

Phân biệt SaaS với các dịch vụ điện toán đám mây khác?

Trong bài viết này, Hub-JS sẽ giúp bạn phân biệt SaaS với các dịch vụ khác tương tự và dễ gây nhầm lẫn, cùng đọc nhé

SaaS: (Software as a Service) Người dùng truy cập phần mềm thông qua duyệt trình web. Nhà cung cấp không bán phần mềm mà bán dịch vụ dựa trên phần mềm đó.

FaaS: (Function as a Service): Cung cấp nền tảng cho phép người dùng phát triển, chạy và quản lý các chức năng mà không cần phải dựng lên và duy trì cơ sở hạ tầng

DaaS: (Data as a Service) : là phần mềm quản lý dữ liệu dựa trên nền tảng đám mây để cung cấp các dịch vụ lưu trữ, tích hợp, xử lý hoặc phân tích dữ liệu qua mạng.

PaaS (Platform asn a Service) : Nhà cung cấp sẽ lo từ OS ( windows hoặc Linux) cho tới Runtime ( Docker, NodeJS, C#, Java) chỉ cần bỏ code là chạy được

STaaS (Storage as a Service) : Bộ nhớ đám mây mà bạn có thể thuê từ nhà cung cấp dịch vụ đám mây ( CSP) và nó cung cấp các cách cơ bản để truy cập bộ nhớ đó

IaaS  (Infrastructure as a Service): Cung cấp cơ sở hạ tầng như server, ổ cứng, mạng.

>> Đọc thêm: Các thuật ngữ Marketing có thể bạn chưa biết

%d bloggers like this: