Test Quote

CRM là một công cụ hiệu quả để quản lý các quy trình liên lạc, bán hàng và tiếp thị cũng như cải thiện hiệu suất của nhân viên/trình dược viên. Các hệ thống CRM được thiết kế để giúp các nhà quản lý xây dựng mối quan hệ khăng khít với khách hàng, người dùng dịch vụ, nhà phân phối hoặc nhà cung cấp của công ty. Thực tế đối với ngành Dược, khách hàng là trung tâm, vì vậy việc duy trì các mối quan hệ với khách hàng là điều vô cùng quan trọng.

Câu hỏi đặt ra là “Làm thế nào CRM hỗ trợ các công ty Dược phẩm cung cấp các dịch vụ/sản phẩm nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng?” Hãy tiếp tục theo dõi bài viết của Blog Hub-js để tìm ra câu trả lời nhé!